Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce.

Sväté misie vo farnosti Tichý Potok

V dňoch 6. – 14. mája sa vo farnosti Tichý Potok konali sväté misie, ktoré viedli redemptoristi o. Jozef Jurčenko a o. Jozefa Kišák.

Celá farnosť sa na osem dní stala intenzívnym misijným územím a zároveň časom duchovnej obnovy a duchovných cvičení. Farský chrám sa stal miestom stretnutí nie len s misionármi, ale predovšetkým so živým Ježišom Kristom, prítomným v Najsvätejšej Eucharistii a Matkou Ustavičnej Pomoci, ktorej ikonu misionári so sebou priniesli.

Cez spoločné slávenie svätej liturgie a pobožnosti, cez kázne a príhovory, a hlavne sviatosti zmierenia s duchovnými rozhovormi, otcovia misionári odovzdávali posolstvá nebeského Otca, pre obnovu a posilnenie viery a duchovného života v dnešnom svete, v ktorom sa stretávame so skresleným a nesprávnym pohľadom na Boha, život a vieru.

Zdôrazňovali, že viera je predovšetkým vzťah s Kristom, v ktorom má veriaci neustále žiť, učiť sa a napredovať.

Krížová cesta s misijným krížom po dedine, pri nesení ktorého sa striedali veriaci podľa stavov, a otcovia misionári svojimi úvahami pri jednotlivých zastaveniach, nám ukázala, ako veľmi nás miluje ten, v ktorého veríme.

Samozrejme v tomto čase nechýbala sviatosť pomazania chorých, obnova krstných sľubov a obnova manželských sľubov, pri ktorých manželia dostali pamätný list a potom v sále kultúrneho domu sa mohli stretnúť pri skromnom občerstvení.

Duchovne silným bolo pre veriacich hlavne odprosovanie za farnosť pred Najsvätejšou Eucharistiou a poďakovania a prosby veriacich, ktoré sa čítali v rámci novény k Matke Ustavičnej Pomoci. Práve ich počet podľa misionárov svedčil o tom, že sme vykročili tým správnym smerom, v ktorom máme pokračovať.

Záver svätých misií patril posväteniu misijného kríža a ikon Matky Ustavičnej Pomoci, ktoré si veriaci mohli počas misií zakúpiť a poďakovaniu Bohu, otcom misionárom a všetkým, ktorí boli nápomocní pri realizácii tohto požehnaného času v našej farnosti.

Zdroj a viac: GABU Prešov

Zdieľanie článku

Facebook
WhatsApp
Twitter
Email