Warning: Undefined array key 0 in /data/1/0/103352d8-0c9f-4ddf-afbc-a671fc3ed576/misionar.sk/web/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_gallery_display/module.nextgen_gallery_display.php on line 142

REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Svätý Gerard – patrón matiek v požehnanom stave, aj patrón dobrej svätej spovede

V mesiaci október v liturgickom kalendári katolíckej cirkvi si pripomíname svätých viac či menej známych u nás aj na celom svete. V prvej októbrovej dekáde presne 4 je sviatok svätého Františka z Assisi patróna ekológie, ktorý je veľmi dobre známi a uctievaný vo svojej rodnej vlasti v Taliansku, ale aj v zahraničí. V druhej októbrovej dekáde presnejšie 16 je liturgicky sviatok – spomienka ďalšieho svätca ktorý žil tiež na Apeninskom polostrove, a je to svätý Gerard náš rehoľný spolubrat, ktorý je veľmi dobre známy v Taliansku, ale svojich ctiteľov ma už aj v zahraničí a to aj u nás na Slovensku.

Kto to bol svätý Gerard, kedy žil a čím sa vyznačoval?

Gerard Majella sa narodil roku 1726 v Muro Lucano v južnom Taliansku. Horiaceho túžbou celkom sa zasvätiť Kristovi, prijal ho svätý Alfonz medzi bratov koadjutorov Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa. Tu počas piatich rokov bol vzorom horlivosti za spásu duší, trpezlivosti v chorobách, lásky k chorým a úbohým, pokory pri falošnom obvinení, rehoľnej poslušnosti, telesného umŕtvovania a ustavičnej modlitby. Za to ho Boh vyznačil darom uzdravovania, prorockým duchom a mystickými stavmi. Zomrel v Materdomini roku 1755.

V stropkovskej komunite  nášho kláštora na sviatok nášho spolubrata svätého Gerarda sme sa počas večerných modlitieb  od 7. do 15. októbra modlili novénu k tomuto svätcovi a takto sa pripravovali na jeho sviatok. V nedeľných oznamoch po Svätých liturgiách aj cez týždeň po Svätej liturgii sme pozývali veriacich zvlášť matky a dievčatá – slečny  budúce matky, aj všetky matky, na večernú svätú liturgiu v piatok 16 aj na požehnanie relikviami svätého Gerarda. V spomínaný deň 16 sa v našom chráme zasvätenom Slovanským vierozvestcom svätým Cyrilovi a Metodovi sa zišlo oveľa viacej predstaviteliek nežného pohlavia ako po iné dni. Niektoré ženy prišli aj z blízkeho či vzdialenejšieho okolia. Počas Svätej Božskej liturgie správca farnosti o. Juraj Rizman C.Ss.R. v homílii priblížil život svätého Gerarda Majellu a vysvetlil ako k tomu došlo že tento svätec je patrónom matiek v požehnanom stave aj patrónom dobrej svätej spovede. Po Svätej Božskej liturgii bola pobožnosť k sv. Gerardovi počas ktorej o. Mikuláš Tressa rektor kláštora s relikviami tohto svätca požehnal deti a potom aj ženy  – matky a dievčatá – budúce matky. Na tento sviatok máme aj menlivé časti tropár a kondák, ktoré sme sa modlili počas spoločných modlitieb z Časoslova – Liturgie hodín v kláštornej kaplnke aj počas Svätej Božskej liturgie v chráme spolu s veriacimi. Milí čitatelia našej internetovej stránky týmito riadkami chcem Vás aj seba povzbudiť aby sme boli veľkými ctiteľmi svätého Gerarda a brali si z neho príklad a nasledovali ho v jeho čnostiach, ktoré sa spomínajú aj v nasledujúcich riadkoch.

no images were found

Tropár hl. 5

Hoci sa zdal v očiach ľudí neužitočný, stal si sa  vznešenou nádobou, užitočnou Pánovi. Dal ti milosť privádzať hriešnikov k pokániu a urobil ťa patrónom dobrej svätej spovede. Do srdca ti vložil osobitnú úctu a lásku k ženám v požehnanom stave, ktorým neustále pomáhaš svojím príhovorom. Svätý Gerard, pros Trojjediného Boha aby nás zahrnul svojou láskou a milosrdenstvom.

Kondák hl. 8

Od detstva si vynikal veľkou úctou a láskou k Eucharistii v neustálej modlitbe si otváral svoje srdce Svätému Duchu. V ťažkých skúškach si prejavil nesmiernu trpezlivosť a hlbokú pokoru, vo všetkom si hrdinsky plnil Božiu vôľu. Vždy si pomáhal chudobným a núdznym. Presvätú Bohorodičku si vzýval s nežnou láskou a pod jej ochranu často si sa utiekal, pros s ňou Krista Vykupiteľa, aby spasil naše duše.

Svätý Gerard prosím Ťa prihováraj sa za nás všetkých redemptoristov aby  sme boli svätými rehoľníkmi a kňazmi podľa Ježišovho srdca, aj prihováraj sa za nové sväté rehoľné a kňazské povolania do našej kongregácie aj do celej svätej Cirkvi.

o. Ján Jozef C.Ss.R

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza