REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Sviatky Kristovej Paschy v Michalovciach – 2014