REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Teologicko-pastoračné stretnutie 23.2.2018 Stropkov

 Dňa 23.2.2018 sa redemptoristi michalovskej viceprovincie stretli v Stropkove na teologicko-pastoračnom stretnutí. Venovali sme sa heslu, ktoré nám dala posledná generálna kapitula v Thajsku – Svedkovia Vykupiteľa v zranenom svete – misia a solidarita. Toto stretnutie viedol Prof. o. František Trstenský, ktorý je v súčasnosti profesorom na Teologickom inštitúte v Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí, ktorý je súčasťou Katolíckej univerzity v Ružomberku. Tam prednáša Nový zákon a biblickú gréčtinu. Program stretnutia sa začal spoločnou modlitbou tretej hodinky, ktorú viedol náš viceprovinciálny predstavený o. Metod Marcel Lukačik CSsR. Potom nasledovala prvá prednáška, ktorej témou bolo -Svedectvo a mučeníctvo vo Svätom Písme. O. František v nej hovoril o úlohe prorokov v Biblii. Povedal, že tak, ako boli prenasledovaní proroci v Starom zákone, tak budeme aj my, ak chceme byť pravdivými prorokmi. Ak existuje nejaká cesta učeníctva bez Krista, tak to nie je správna cesta. V prvej prednáške o. František spomenul tiež udalosti svedectva spojené s mučeníctvom – sťatie Jána Krstiteľa, umučenie Štefana, ale hlavne ukrižovanie Ježiša Krista, ktoré je vrcholom svedectva a mučeníctva.
> Po krátkej prestávke nasledovala druhá prednáška – O vykúpení. O. František hovoril o tom, že jedine v Ježišovej krvi sme spasení a vykúpení. Ježiš na kríži zaplatil Otcovi. To nie satan, ale Otec dostal zaplatené – Synovov krvou. Boh ťa vykúpil bez teba, ale nespasí ťa bez teba. O. František pripomenul, že vykúpenie je prepojené z misionárskym dielom. Syn Boží sa svojím vtelením spojil s každým človekom. Hneď poobede ešte bolo krátke stretnutie, kde o. protoihumen Metod nás poinformoval o nedávnych skutočnostiach vo viceprovincii ako aj najbližších plánovaných veciach.
> Po obede o 14.00 sme sa stretli na tretej a najkratšej prednáške. Ale aj táto prednáška však bola bohatá na myšlienky. Témou tejto prednášky bola – Obeta. Téma obety ide naprieč celým Božím slovom, najmä v spojení z Eucharistiou. Slovo obeta je veľmi často spojené so slovom svätosť.

 

o. Metod Lukačík CSsR, o. Jozef Troja CSsR

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza