Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce.

V stredu 27. júla 2022 sme sa siedmi mladí z farnosti Matky ustavičnej pomoci v Starej Ľubovni spolu s protoihumenom o. Metodom M. Lukačikom CSsR, ihumenom a správcom farnosti v SĽ o. Ondrejom Pacákom CSsR a sestrou Augustínou Rusnáčkovou SSNPM vybrali na sever Poľska, aby sme sa zúčastnili európskeho stretnutia redemptoristickej mládeže ktoré sa konalo v poľskom meste Toruň. Po ceste sme si urobili prestávku v Czestochowej a navštívili tunajšiu katedrálu Svätej Rodiny, aby sme spoločne zachytili atmosféru tohto pútnického miesta. Po príchode do Toruňa sme sa ubytovali v pútnickom dome. Nasledovala uvítacia večera v stane, po ktorej sme sa presunuli na oficiálny inauguračný program, ktorého súčasťou bolo slávenie Eucharistie v chráme sv. Jozefa a nádherný chválový koncert piesní v poľštine či angličtine pod vedením profesionálneho orchestra.

Doobedňajší program sa nasledujúce dní skladal z raňajok, rannej modlitby a katechéz v skupinkách, ktoré pozostávali z vedúcich redemptoristov a účastníkov rôznych krajín a farností. Spoločne sme preberali rôzne duchovné otázky, v skupinkách sme vyjadrovali náš postoj a zároveň vnímali perspektívu ostatných ľudí. Taktiež sme v skupinkách mali aktivity a spoločne sme spievali piesne.

Na druhý deň sme v rámci katechézy preberali ideu Kerigmy, ktorá bola prepojená aj s hlavným heslom stretnutia: „Choď a hlásaj“. Po chutnom obede sme všetci absolvovali procesiu ku katedrále sv. Jána v centre mesta Toruň. Počas pochodu sme niesli vlajky reprezentujúce naše krajiny a toto stretnutie. Modlili sme sa ruženec v rôznych jazykoch a spievali piesne. Po slávení sv. liturgie sme mali možnosť obdivovať historické centrum tohto mesta, ktoré sa tiež spája s Mikulášom Koperníkom, keďže je to jeho rodisko. Nemožno nespomenúť aj tradičné torunské perníky. Po večeri sme sa už presunuli na diskotéku v areáli kláštora redemptoristov.

Tretí deň sa niesol v znamení spoločenstva/komunity. Práve tento aspekt bol témou našej ďalšej katechézy, kde sme vnímali jeho význam v našom živote. Taktiež sme navštívili moderné sanktuarium Nepoškvrnenej Panny Márie novej evanjelizácie a sv. Jána Pavla II. V ňom sme opäť slávili sv. liturgiu, po ktorej nasledovala spoločná fotografia. Prosby prednášali účastníci z rôznych krajín vo svojich jazykoch. V chráme sv. Jozefa sme mali večer milosrdenstva“, počas ktorého sme mali možnosť rozjímať, modliť sa a najmä zmieriť sa s Bohom prostredníctvom sv. spovede. Po celý čas bola vystavená Najsvätejšia Eucharistia, ktorou nás na záver požehnal jeden z otcov redemptoristov.

Štvrtý deň, čiže sobota, bol posledný deň pred odchodom. Po opätovnej katechéze sme mali možnosť byť súčasťou workshopov, ktoré sme si mohli vopred vybrať. Išlo o írske tance, médiá, evanjelizáciu prostredníctvom sociálnych sietí či spôsob ako sa stať dobrovoľníkom. Po večeri nás čakala dlho očakávaná časť programu – mládežnícky festival, na ktorom mala každá provincia či viceprovincia možnosť odprezentovať seba a svoju krajinu. Spôsob prezentácie bol ľubovoľný, či už to boli piesne, tance, hry alebo zábavné úlohy. Za michalovskú viceprovinciu sme si pripravili ľudový tanec, ktorý sme v našich tradičných krojoch predviedli pred ostatnými účastníkmi a charakterizovali tak naše Slovensko. Úplnou bodkou programu bola ešte jedna diskotéka, na ktorej panovala uvoľnená atmosféra.

V nedeľu sme sa naraňajkovali, zúčastnili záverečnej slávnostnej liturgie, rozlúčili sa s priateľmi, ktorých sme tu spoznali a vybrali sa na dlhú cestu späť domov, nesúc v sebe nezabudnuteľné spomienky na tento čas, ktorý sme strávili s ostatnými mladými ľuďmi v spoločenstve s Bohom.

Autor: Gerard Strič

Zdieľanie článku

Facebook
WhatsApp
Twitter
Email