REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Tríduum Banské 07. – 09. 09. 2012

  • Myšlienky Sv. Alfonza Mária de Liguori

  • Odpustová slávnosť v Stropkove