REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Tríduum Bunkovce 31. 08. – 02. 09. 2012

  • Myšlienky Sv. Alfonza Mária de Liguori

  • Odpustová slávnosť v Stropkove