REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Tríduum Čeľovce 04. – 06. 11. 2011