REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Tríduum Choňkovce 14. – 16. 09. 2012

]]>

  • Myšlienky Sv. Alfonza Mária de Liguori

  • Odpustová slávnosť v Stropkove