REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Tríduum Choňkovce 14. – 16. 09. 2012