REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Tríduum Kručov 09. – 11. 11. 2012