REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Tríduum Krušinec 21. – 23. 12. 2012

  • Myšlienky Sv. Alfonza Mária de Liguori

  • Odpustová slávnosť v Stropkove