REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Tríduum Nižný Hrabovec 09. – 11. 03. 2012