REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Tríduum Nižný Hrušov 28. – 30. 09. 2012