REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Tríduum Poša 19. – 21. 10. 2012

  • Myšlienky Sv. Alfonza Mária de Liguori

  • Odpustová slávnosť v Stropkove