REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Tríduum Rakovec nad Ondavou 8. – 10. 03. 2013

]]>

  • Myšlienky Sv. Alfonza Mária de Liguori

  • Odpustová slávnosť v Stropkove