REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Tríduum Stankovce 30. 11. – 02. 12. 2012

  • Myšlienky Sv. Alfonza Mária de Liguori

  • Odpustová slávnosť v Stropkove