REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Tríduum Stropkov 26. – 28. 10. 2011