REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Tríduum Stropkov – Bokša 19. – 21. 11. 2010

no images were found

  • Myšlienky Sv. Alfonza Mária de Liguori

  • Odpustová slávnosť v Stropkove