REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Tríduum Úpor 14. – 16. 12. 2012

  • Myšlienky Sv. Alfonza Mária de Liguori

  • Odpustová slávnosť v Stropkove