REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Tríduum Vojčice 05. – 07. 10. 2012

  • Myšlienky Sv. Alfonza Mária de Liguori

  • Odpustová slávnosť v Stropkove