REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Tríduum Zemplínske Hradište 27. – 29. 01. 2012