REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Večerné duchovné cvičenia – Vianoce s pokojom v srdci

Pozývame Vás na večerné duchovné cvičenia, ktoré sa uskutočnia v  Kláštore redemptoristov v Michalovciach od 3. decembra do 7. decembra 2012, vo večerných hodinách, od 19.00 do 21.30 hodiny. Každý túži po hlbokom pokoji, radosti, láske… Vnútorné uzdravenie nám prináša pokoj a slobodu. Každý má svoju minulosť, nie vždy ľahkú a čistú.  Prostredníctvom týchto duchovných cvičení chceme vykročiť na cestu vnútorného uzdravenia a odpustenia. Program týchto večerných duchovných cvičení spočíva v spoločnej meditácii na tému vnútorného uzdravenia v rôznych osobných vzťahoch, v adorácii pred Najsvätejšou Eucharistiou a v osobných duchovných rozhovoroch. Počet účastníkov je obmedzený (maximálne 6 osôb), preto je potrebné nahlásiť sa čím skôr. Duchovné cvičenia bude viesť o. Metod Lukačik CSsR. Nahlásiť sa je potrebné na tel. č. 0904 738 128, prípadne e-mailom metodcssr@yahoo.com.

o. Marcel Metod Lukačik CSsR

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza