REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Večné rehoľné sľuby zložil redemptorista br. Miroslav Liška CSsR

Na sviatok Zosnutia Presvätej Bohorodičky, 15. augusta 2018, sa v chráme sv. Cyrila a Metoda v Stropkove udiala veľká slávnosť. Svoje rehoľné sľuby na celý život zložil náš spolubrat redemptorista br. Miroslav Liška CSsR. Najmladší redemptorista v Michalovskej viceprovincii pochádza z Veľkropa pri Stropkove. Rodičia Liškovci majú dvoch synov a jednu dcéru. Br. Miroslav je prostredným z detí a ako sám pri zakončení svätej liturgie povedal: „Túžbu odovzdať sa Bohu som mal od malička.“ Slová Pána Ježiša znejú jednoznačne: Niet nikoho, kto by pre mňa a pre evanjelium opustil dom alebo bratov a sestry, alebo matku a otca, …, aby nedostal stonásobne viac“ (Mk 10, 29).

Súčasťou zasväteného života v kláštore je zloženie Bohu troch rehoľných sľubov – chudoby, čistoty a poslušnosti. Takýto štýl života je odpoveďou Cirkvi na nezriedkavý fakt súčasnej spoločnosti, že ľudia sú pohltení vlastnením, plnením vlastnej vôle a niektorí silnou túžbou po rôznych formách ničiacej lásky a sexuality. Človek, ktorý dnes zloží takéto sľuby, chce svetu povedať, že sa dá žiť aj inak –  hodnotnejšie. Sľub chudoby je odpoveďou na mylné, ale žiaľ rozšírené materialistické presvedčenie filozofa Marxa: „Tvoja hodnota sa odvíja od toho, koľko produkuješ, koľko vďaka tebe získa štát, koľko sa dá na tebe zarobiť, koľko získaš a vlastníš.“ Omyl! Nie v tom je naša hodnota! Sľub čistoty vyvracia tvrdenie mnohými obľúbenej filozofie Freuda: „Najdôležitejšie v živote je plniť si svoje potreby, v tom aj sexuálnej povahy.“ Rehoľníci svojim spôsobom života kričia do sveta, že nie tadiaľto vedie cesta. Každý človek, každý vzťah a každý spôsob života môže práve na tomto stroskotať. A v neposlednom rade sľub poslušnosti sa prieči filozofii Nieztscheho, podľa ktorého: „Podliehať akejkoľvek autorite je prejav neslobody a ľudskej slabosti.“ Hlúposť! Práve pre neposlušnosť prvých ľudí prišiel do tohto sveta hriech a smrť a až poslušnosťou Ježiša Krista, ktorú dokázal na kríži svojmu Otcovi, prišla do tohto sveta spása. Rehoľníci si vyberajú spásu – preto sľub poslušnosti.

Nie každý má odvahu žiť týmto ideálom života. Viacerí skúšali, no nie všetci to zvládli. Nebeský Otče, zverujeme Ti nášho spolubrata Miroslava Lišku a zverujeme ti aj všetkých nás, ostatných spolubratov našej viceprovincie, nech sme svetlom pre druhých, ale v prvom rade šťastím pre seba navzájom. Nech medzi nami je cítiť bratské pochopenie a úctu. Bože, trocha trúfalo prosíme, nech sme, ako redemptoristi, inšpiráciou pre tento svet.

 

o. Miroslav Bujdoš CSsR 

Galéria

 

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza