Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce.

Veľkonočný pozdrav od koordinátora redemptoristov v Európe

Ježiš prichádza k Tomášovi a ukazuje mu svoje rany: Pozri, utrpenie – akékoľvek utrpenie – nie je jednoducho vymazané alebo zabudnuté! Rany zostávajú ranami. Ale ten, ktorý „niesol naše utrpenie“ (porov. Iz 53,4) poslušne prešiel bránami pekla a smrti, a stále zostáva (nepochopiteľne) s nami. Ukazuje, že láska vydrží všetko, „veľa vôd nedokáže lásku uhasiť, ani rieky nemôžu utopiť“, „ láska je silná ako smrť “(Pies 8, 6n) – a ešte silnejšia… Vzkriesenie nie je šťastný koniec, ale pozvanie a výzva: Nesmieme sa podvoliť ohňu utrpenia, aj keď ho nemôžeme uhasiť. Nesmieme sa nazdávať, akoby zlu malo patriť posledné slovo. Nebojme sa „vložiť svoju dôveru do lásky“ (1 Jn 4,16), aj keď podľa všetkých svetských kritérií prehráva. Mali by sme mať odvahu rátať s bláznovstvom kríža (1 Kor 1, 18) proti „múdrosti tohto sveta“! Tomáš Halík

“Drahí spolubratia, drahí laickí misionári Najsvätejšieho Vykupiteľa, drahí partneri v misii!

Opäť slávime umučenie, smrť a vzkriesenie nášho Vykupiteľa Ježiša Krista. Prajem vám, aby slávenie Veľkého týždňa a Veľkonočných dní vás všetkých posilnilo na našej spoločnej ceste. Prajem vám požehnané a šťastné Veľkonočné sviatky!”

Johannes Römelt CSsR,
Koordinátor KRE

 

Zdroj: Provincia Bratislava-Praha

Zdieľanie článku

Facebook
WhatsApp
Twitter
Email