REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Vianočný galaprogram "opovrhnutí" – 25.12.2013