REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Viceprovinciálna kapitula gréckokatolíckych redemptoristov

V dňoch 6. – 7. júna 2017 sa uskutočnila 2. časť IX. viceprovinciálnej kapituly Michalovskej viceprovincie redemptoristov. Kapitula sa konala v Stropkove, v kláštore Najsvätejšej Trojice, ktorý bol pred 20 rokmi postavený a posvätený. Krátku duchovnú obnovu viedol o. Václav Hypius CSsR, provinciál provincie Bratislava-Praha, pod ktorú patrí Michalovská viceprovincia. Hlavným cieľom kapituly bolo schváliť nové viceprovinciálne stanovy, ktoré sa už pripravovali dlhšie obdobie. Veľká časť práce už bola spravená vďaka komisii, ktorá sa dlhodobo venovala revízii stanov a diskusia prebehla na rôznych úrovniach v celej viceprovincii Michalovce. Schválené stanovy k svojej platnosti ešte musia byť schválené provinciálnou rozšírenou radou a potom aj generálnym riadením v Ríme. Okrem schválenia stanov sa kapitula pomerne dôkladne venovala téme realizácie Centra arte, ktoré vedie o. Kamil Dráb CSsR, člen Michalovskej viceprovincie. Kapitula je vždy dôležitým momentom v živote redemptoristov. Je nielen záležitosťou potrebných diskusii a rozhodnutí , ale aj bratského života a spoločenstva.

 

o. Metod Marcel Lukačik CSsR

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
  • Myšlienky Sv. Alfonza Mária de Liguori