REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Viceprovinciálna kapitula

V Stropkove v dňoch 11. – 13. novembra 2012 sa uskutočnila 2. časť VIII. viceprovinciálnej kapituly redemptoristov Michalovskej viceprovincie. Kapituly sa zúčastnil ako jej riadny člen aj pražský provinciál P. Jozef Michalčík CSsR a ako hosť P. Václav Hypius CSsR, viceprovinciál bratislavskej viceprovincie redemptoristov. Všetkých zúčastnených kapitulárov bolo 33. Úlohou kapituly bolo prehodnotiť aktuálny apoštolát redemptoristov Michalovskej viceprovincie a vytýčiť hlavné smerovanie pre budúcnosť. Kľúčom k prehodnocovaniu bola perspektíva redemptoristickej rodiny a nástrojom práce bol instrumentum laboris, ktorý pripravila prípravná komisia. V rámci svojej misijnej činnosti sa redemptoristi rozhodli systematicky formovať a pripravovať laikov k väčšej aktívnej účasti na ľudových misiách. Bude sa pokračovať v rozvíjaní evanjelizačno – hudobného projektu Breakfestival, ktorý sa koná poslednú júnovú nedeľu v Pieninách. Vypracuje sa nový pastoračný plán pre zahraničnú misiu na Ukrajine (Zakarpatie), kde pôsobia v Koroleve a v Užhorode šiesti redemptoristi. Takisto je snaha zlepšiť komunitný život v miestnych spoločenstvách kvalitnejšou a stálou formáciou predstavených. Veľa času sa venovalo rozvíjajúcemu sa projektu Centro Arte, kde sa chce evanjelizovať skrze umenie. Redemptoristi sa rozhodli rozvíjať apoštolát Arcibratstva sv. ruženca, obnoviť oblátov a vytvoriť podmienky pre založenie Bratstva bl. Metoda ako združenia priateľov redemptoristickej misie. V rámci redemptoristickej rodiny chcú rozvíjať  vzťahy a spoluprácu so sestrami redemptoristkami. Veríme, že aj táto kapitula prinesie dobré ovocie, nielen v živote redemptoristov Michalovskej viceprovincie, ale aj všetkým ľuďom, ktorým slúžia.

o. Marcel Metod Lukačik CSsR

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza