REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Viceprovinciálne duchovné cvičenia v Koroleve

V dňoch 9.-13. septembra 2008 sa 10 redemptoristi z rôznych domov našej viceprovincie stretli na spoločných viceprovinciálnych duchovných cvičeniach. Aby sa prehlboval náš vzťah ku Kristovi odporúča sa nám každoročne si vykonať osemdňové duchovné cvičenia, či už v celku alebo aj rozdelene dvakrát po štyri dni. Redemptoristi sa majú neustále usilovať o to, aby sa obliekli do nového človeka, utvoreného podľa obrazu Ježiša Krista. V tomto úsilí nám pomáhali aj tohoročné viceprovinciálne duchovné cvičenia, ktoré sa uskutočnili v našom kláštore v Koroleve na Zakarpatí. Exercitárorom bol poľský redemptorista o. Karzymierz Fryzel, profesor pastorálnej teologie v našom seminári v Tuchowe. O. Fryzel je dlhoročný a uznávaný exercitáror. Pozval nás na novo premyslieť svoj krst, svoje rehoľné sľuby a kňazstvo. Témy meditáci sa týkali povolania redemptoristu, nášej osobnej zmluvy s Bohom, modlitby a obrátenia, nášho apoštolátu. Práve na obnovený apoštolát kládol exercitáror veľký dôraz. Evanjelizácia chudobných a opustených sa začína v modlitbe a potom sa veľkodušne rozvíja v činnosti. Zasvätený život sa má riadiť nezištnou logikou daru seba samého. Sme povolaní byť svedkami lásky, vrúcne milovať Ježiša Krista ako aj tých, ktorých nikto nemá rád. Ako vždy aj dnešná doba očakáva od zasvätených osôb autentický a hlboký duchovný život. Preto obrátenie srdca a ustavičná premena zmýšľania má charakterizovať každého redemptoristu. Verím, že aj cez tieto duchovné cvičenia sme sa k tomu trošku priblížili. Naši spolubratia s Koroleva nás prijali veľmi bratsky a vytvorili veľmi dobré podmienky pre túto duchovnú obnovu.

O.Metod Lukačik

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza