REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Viceprovinciálne exercície 2013 v Stropkove