REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Vyhlásenie michalovskej viceprovincie redemptoristov

Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa (Redemptoristi), viceprovincia Michalovce, sa plne dištancuje od účasti o. Miroslava Čajku CSsR, člena viceprovincie, na mítingu strany Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko, ktorý sa uskutočnil dňa 14. marca t.r. v Banskej Bystrici.

Otec Miroslav Čajka CSsR nedostal na účasť na tejto akcii od kompetentného predstaveného povolenie, ani si ho nežiadal. Konal teda bez poverenia, súhlasu a vedomia Kongregácie.

Vyjadrujeme ľútosť nad pohoršením, ktoré svojím konaním spôsobil.

Rázne odmietame šírenie a podporu extrémizmu, nenávisti, strachu a diskriminácie, ktoré sú v zásadnom rozpore s kresťanskou náukou.

Viceprovincialny predstavený už, v duchu rehoľných zásad a pravidiel, ústne i písomne dôrazne požiadal o. Miroslava Čajku CSsR, aby sa v budúcnosti vyhýbal akémukoľvek konaniu, ktoré by mohlo budiť dojem politickej angažovanosti rehoľného kňaza, ako predstaviteľa Cirkvi.

 

o. Metod Marcel Lukačik CSsR
viceprovinciálny predstavený

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza