REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Výroba ikonostasu pre kláštornú kaplnku v Michalovciach 29. 04. 2010

no images were found

  • Myšlienky Sv. Alfonza Mária de Liguori

  • Odpustová slávnosť v Stropkove