REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Výročie Kongregácie

Dnes slávi Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa – redemptoristi výročie svojho založenia (r. 1732). Prosíme o modlitby za jej členov a za nové povolania do tejto kongregácie.
Všemohúci Bože, mocou svojho Ducha tvoríš nové veci. * Pôsobením Svätého Ducha si dal povstať * Kongregácii Najsvätejšieho Vykupiteľa * prostredníctvom svätého Alfonza, * aby sme ako on nasledovali Krista Spasiteľa * hlásaním Božieho Slova chudobným. * Ďakujeme ti, že si aj nás povolal * niesť hojné vykúpenie najviac opusteným. * Posilňuj nás svojim Svätým Duchom, * aby sme boli dobrými nástrojmi v tvojich rukách.
(tropár – hl. 6.)
 

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza