REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Vysviacka o. Ivan Dzhura CSsR

Piati spolubratia našej viceprovincie, menovite o. protoihumen Miroslav Bujdoš, o. Jaroslav Štelbaský, o. Miroslav Medviď, o. Jozef Troja a o. Milan Záleha, boli na sviatok založenia našej Kongregácie 09. 11. 2023 prítomní na kňazskej vysviacke o. Ivana Dzhura CSsR, redemptoristu, ktorý bude pôsobiť v kanadskej provincii. Vysviacka sa konala v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v poľskom Przemyślu a hlavným svätiteľom bol vladyka Kenneth Nowakowski, eparchiálny biskup z Londýna. Medzi prítomnými bola aj vladyka Eugen Popović, arcibiskup metropolita przemyšsko – varšavský, ktorí všetkých prítomných na začiatku svätej liturgie srdečne privítal. Hoci vladyka Eugen túto svätú liturgiu neslávil, ale bol na nej celý čas prítomní. Na vysviacke boli prítomní okrem rodinných príslušníkov svätenca aj redemptoristi z Kanady, Ukrajiny a Poľska.
Vladyka Kenneth v homílii pripomenul všetkým, ale hlavne novokňazovi o. Ivanovi, že kňazstvo je veľmi zodpovedná úloha a cenný dar. Vladyka povzbudil o. Ivan, že ak sa bude musieť počas svojej služby kňaza rýchlo a správne rozhodovať, hlavne v ťažkých otázkach a situáciách, nech sa nerozhoduje ako Ivan, ale už ako OTEC Ivan. Nech si uvedomí, že už sa rozhoduje ako kňaz a že v ňom silno pôsobí moc Svätého Ducha.
Na svätej liturgii, ktorá bola slávená prevažne v ukrajinskom jazyku bolo prítomných asi dvadsať kňazov, diakon a dvaja spomínaní vladykovia. Na konci svätej liturgie udelil o. Ivan všetkým kňazom a aj prítomným prvé kňazské požehnanie. Po svätej liturgii bol slávnostný obed v neďalekom hotely Akademik.

Autor: o. Jozef Troja CSsR

Vysviacka o. Ivan Dzhura CSsR

Obrázok 1 z 6

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza