REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Vyvrcholenie jubilea 100. rokov príchodu redemptoristov na Slovensko

Sviatkovať vyvrcholenie nášho jubilea sme začali už v piatok večernou svätou liturgiou a chválami, ktoré viedli naši otcovia z Michaloviec – viceprovinciál o. Metod Marcel Lukačik CSsR a o. Jozef Kišak CSsR, aby sme v prvom rade poďakovali Bohu za jeho požehnanie.

V sobotu 18. 9. 2021 sme o deviatej hodine pokračovali kolokviom o histórii redemptoristov a ich činnosti za tých sto rokov v Stropkove a na Slovensku. Na začiatku kolokvia sme si pozreli cez projektor video z rozhovorom o. Miroslava Bujdoša CSsR s P. Martinom Mackom CSsR, ktorý rozprával o činnosti redemptoristov na Slovensku pred rokom 1921. Potom pokračovala prednáška o. Atanáza Daniela Mandzáka CSsR, ktorý hovoril o prvom mieste pôsobenia redemptoristov na Slovensku. Prečo Stropkov? V prvom rade preto, lebo to bol chudobný kraj – tak materiálne ako aj duchovne. Zvláštnosťou bolo, že v Stropkove žili v jednom kláštore redemptoristi oboch obradov – aj rímskokatolícki aj gréckokatolícki. Pôsobenie redemptoristov malo aj svoje dôsledky, hlavne posilnenie jednoty s Katolíckou Cirkvou.

Po polhodinovej prestávke prednášku o. Ruslan Pikh CSsR, ktorý je redemptoristom ľvovskej provincie, ale momentálne pôsobí v Belgicku. Témou jeho prednášky bola hlavne spolupráca ľvovskej provincie s provinciou Praha a s viceprovinciou Michalovce. O. Ruslan medzi inými spomenul, že o. M. D. Trčka CSsR bol istý čas členom medzinárodného spoločenstva v Stanislavove na Haliči.

Štvrtým prednášajúcim bol Vdp. Gabriel Brendza, dekan Banská Bystrica – mesto. Predstavil dve osoby, ktoré prispeli k založeniu kláštora v Stropkove a to osobu vtedajšieho košického biskupa Augustína Fishera Colbrieho a administrátora farnosti v Stropkove P. Františka Insingera. Svoju prednášku doplnil aj osobným svedectvom o redemptoristoch.

O 17.00 sme slávili svätú omšu v kostole Najsvätejšej Trojice v Stropkove, ktorý bol prvým chrámom, kde redemptoristi v Stropkove pôsobili. Hlavným celebrantom bol košický arcibiskup a metropolita Bernard Bober. Na záver svätej omše poukázal na význam tohto jubilea provinciál P. Václav Hypius CSsR, provinciál redemptoristov provincie Bratislava – Praha a predseda KVRPS. Spolu s ním slávili svätú omšu arcibiskup Cyril Vasiľ SJ a biskupy vladyka Milan Chautur CSsR a vladyka Marián Andrej Pacák CSsR spolu s kňazmi oboch obradov. Po svätej omši bol sprievod do chrámu sv. Cyrila a Metoda, kde sme zaspievali časť Akatistu k Matke Ustavičnej Pomoci.

V nedeľu 19. 9. 2021 sme pokračovali modlitbou molebenu k bl. Metodovi CSsR a archijerejskou sv. liturgiou, ktorej hlavným celebrantom bol vladyka Marián Andrej Pacák CSsR, emeritný torontský eparcha a kazateľom bol vladyka Milan Chautur CSsR, emeritný košický eparcha. Prítomným bol aj bratislavský eparcha vladyka Peter Rusnák, reprezentant generálneho riadenia v Ríme P. Pedro Lopez CSsR, varšavský provinciál P. Janusz Sok CSsR, a ľvovský protoihumen o. Andryi Rak CSsR a ďalší hostia zo Slovenska aj zo zahraničia. Na záver svätej liturgie sa prihovoril a poďakoval všetkým michalovský protoihumen o. Metod Marcel Lukačik CSsR.

o. Jozef Troja CSsR

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza