Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce.

Vzácne životné jubileum otca Michala Roška CSsR

Pred piatimi rokmi sa zišli veriaci v Bazilike minor Zoslania Svätého Ducha pri Kláštore redemptoristov v Michalovciach, aby sa poďakovali za dar 90 rokov života redemptoristu Michala Roška. Keď otec Michal v príhovore povedal, že všetkých pozýva na oslavu svojich 95. narodenín, viacerí páni sa usmievali popod fúz, a nie jedna dáma sa tiež usmievala… Pochybovali, že sa to stane skutočnosťou. Stalo sa. V stredu 22. novembra 2023 sa opäť zišli na radostnú oslavu. A otec Michal si na tieto svoje slová nielen spomenul, ale ich aj doplnil. „Už mám veľa rokov,“ povedal „slabšie vidím a počujem, zabúdam, nevládzem, už som starý.“ Vyrovnaným, pokojným hlasom dodal: „Modlite sa za mňa, aby som sa dobre pripravil na cestu do neba.“

Už niekoľko dní pred okrúhlymi narodeninami sa začali ozývať prví gratulanti. Oslavy 95. narodenín však vyvrcholili ďakovnou svätou liturgiou v bazilike redemptoristov, ktorú slávil vladyka Milan Chautur CSsR v spoločenstve s oslávencom otcom Michalom a rehoľnými spolubratmi. Prišiel aj otec Ivan Barna s veriacimi zo Zubného, otec Blažej Rebjak s rodinou a početný zástup veriacich zo širokého okolia. Pred svätou liturgiou protoigumen Miroslav Bujdoš predstavil v krátkosti život a apoštolát otca Michala. Následne sekretár viceprovincie Jozef Troja prečítal dekrét košického eparchu arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ o udelení zlatého kríža, ktorým vyznamenal otca Michala za celoživotné zásluhy. Tento kríž mu bol odovzdaný počas malého vchodu. V príhovore vladyka Milan vyzdvihol horlivosť oslávenca v pastorácii, a to aj napriek neľahkej dobe komunistickej totality. Po svätej liturgii sa krátko prihovoril protoigumen Miroslav, ktorý ďakoval oslávencovi za svedectvo jeho života, že aj napriek vysokému veku má stále záujem o dianie v Cirkvi, v reholi, i vo svete.

Na koniec sa ujal slova otec Michal, ktorý najprv vyjadril svoju vďačnosť spolubratom, priateľom a známym. Poďakoval sa všetkým prítomným, osobitne vladykovi Milanovi a Zboru svätého Jozefa, ktorý viedol spev. Následne spomenul a vyzdvihol niektoré radostné momenty zo svojho života. Jeho hlas bol zvučný, svieži, vyslovené slová sa dotýkali sŕdc prítomných a viackrát zožali aj obrovský potlesk.

Oslava pokračovala v priestoroch kláštora, kde gratuláciám a fotografovaniu sa nebolo konca kraja. Aj to svedčí o obľúbenosti oslávenca. Hoci už ľuďom neslúži, lebo mu to zdravie nedovoľuje, tí na neho nezabudli. Stále ho nosia vo svojich srdciach a spomienkach.

Otec Michal, nech Vás Boh živí, ochraňuje a sprevádza, na mnohé a blahé roky!

Autor: o. Daniel Atanáz Mandzák CSsR
Foto: o. Maroš Dupnák CSsR

Zdroj a viac: Bazilika minor Michalovce
Viac: Gréckokatolícki redemptoristi 

Vzácne životné jubileum otca Michala Roška CSsR

Obrázok 1 z 17

Zdieľanie článku

Facebook
WhatsApp
Twitter
Email