REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Vzniknutá provincia redemptoristov Bratislava – Praha si zvolila svoje vedenie

V dňoch 13. – 17. februára prebieha I. kapitula slovenských a českých redemptoristov západného obradu. V pondelok pri svätej omši, ktorej predsedal generálny predstavený redemptoristov P. Michael Brehl oficiálne vznikla provincia Bratislava – Praha, ktorá vznikla fúziou provincie Praha a viceprovincie Bratislava.

Ďalší deň pokračovala kapitula voľbami vedenia novovzniknutej provincie. Za provinciála bol hneď v prvom kole zvolený P. Václav Hypius so sídlom v Bratislave. Za jeho vikára a prvého radcu bol zvolený P. František Boldy, ktorý pôsobí ako farár vo Frýdku v Českej republike. Za druhého radcu pre tzv. užšiu konzultu bol zvolený P. Peter Slobodník, administrátor farnosti Radvaň v Banskej Bystrici. Do širšieho kruhu poradcov boli zvolení P. David Horáček, kaplán na pútnickom mieste Svatá Hora a P. Miroslav Szuda, farár na bratislavských Kramároch.

Po úvodnej a volebnej časti sa kapitula bude venovať hodnoteniu, upravovaniu a schvaľovaniu pripravených dokumentov, ktoré majú byť odrazom vízie a vytýčených apoštolských priorít provincie Bratislava – Praha. Okrem už schváleného tzv. Direktória kapitúl to budú aj nové provinciálne stanovy, pastoračné plány, ekonomické štatúty provincie a prípadnými novými postulátmi.

TK KBS informoval P. Rastislav Dluhý CSsR

Zdroj: www.tkkbs.sk

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza