REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

XXV. Generálna kapitula v Pattaya

Dňa 31.10.2016 začína generálna kapitula Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa v Pattaya (Thajsko). Kapituly sa zúčastní okolo 120 redemptoristov. Michalovskú viceprovinciu bude reprezentovať protoihumen Metod Marcel Lukačik. Zo Slovenska tam ešte bude bratislavský viceprovinciál Václav Hypius. Za Pražskú provinciu provinciál Jozef Michalčík.  Podľa našich Konštitúcií sa bude Generálna kapitula, ktorá sa koná každých 6 rokov, zaoberať našim apoštolským životom, dalej má upevňovať jednotu medzi jednotliivými Jednotkami: provinciami, viceprovinciami, regiami a misiami a hlavne skúmať reálny stav Kongregácie: či sme verní našej charizme a poslaniu v Cirkvi. Na tejto generálnej kapitule sa bude aj voliť nové generálne vedenie, čiže generálny predstavený a generálni konzultori. Kapitula bude trvať do konca októbra 2016. Prosíme o Vaše modlitby, aby táto výnimočná udalosť priniesla plody pre dobro celej Kongregácie redemptoristov.

o. Metod M. Lukačik CSsR

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza