REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Z Betlehema do Betlehema

(Vianočná vízia)

Bol poslom Božej zvesti

a zázračným mužom,

ktorý Boha z nebies povoláva,

no v časoch veľkých pokušení

ho zasypala Lucifera láva!

A tak pre toho, ktorý ho povolal,

svoj život väzenským celám daroval!

A vedel, že Boh je aj tam

i za mrežami

a ani na samotkách nikdy nie sme sami!

A v čase Božieho narodenia

zavítal k nemu

Isus narodený

Priamo do väzenia.

A spievali spolu,

oni aj anjeli

a cez mreže i piesne pastierov

jasavo zazneli:

Sláva Bohu na výsostiach

a na zemi pokoj ľuďom

dobrej vôle

i na väzenskom stole!

No synovia temna

tento spev preťali

a otca Metoda Dominika Trčku

miesto Betlehema

do ľadovej cely zúrivo vtrepali!

A vôl i osol tam naň nedýchali

lež mreže a zima

jak Božia harfa, či anjelské husle

srdce zahrievali!

A stal sa zázrak,

otec Metod Trčka s troma mudrcami

sa ocitol zrazu

vonku za mrežami.

A šiel rovno,

rovno pod hviezdou

až do Betlehema,

lež nie, nie do maštale,

(on na to slov nemá),

lež tam, kde Mesiáš,

teraz narodený,

v nebeskej sláve

láskou ovenčený

a len láskou a pokojom tróni

a z nebies i zo zeme

i cez ľadové mreže

tisíce zvonov

rozkolísaných

zvoní, zvoní, zvoní…

Jozef Tóth

Otcovi Metodovi D. Trčkovi CSsR k 10. výročiu jeho vyhlásenia za blahoslaveného

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza