REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Zhromaždenie Konferencie vyšších rehoľných predstavených sa konalo v Badíne

V dňoch 24.– 25.10.2023 sa v Dome Xaver v Badíne uskutočnilo ôsme Zhromaždenie Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku (KVRPS). Zo 72 členov konferencie sa na zasadnutí zúčastnilo 50 vyšších rehoľných predstavených alebo ich delegovaných zástupcov.

Program stretnutia bol bohatý na stretnutia a dôležité informácie. Hlavnou líniou tohto stretnutia bolo rozlišovanie. Zhromaždenie sa začalo úvodným predstavením nových zástupcov jednotlivých spoločenstiev a zhodnotením predchádzajúceho obdobia. Zhromaždenie sa týkalo spolupráce v rôznych oblastiach zasväteného života na Slovensku.

Jeden z prvých hostí zhromaždenia bol Mons. Cyril Vasiľ SJ, ktorý sa venoval téme jesenného zhromaždenia. V prednáške sa dotkol rôznych oblastí rozlišovania. Čo znamená cítiť s Cirkvou a aký je úsudok Cirkvi. To je najťažší spôsob rozlišovania, prijať v rozlišovaní a stotožniť sa s tým. Po prednáške nasledovala diskusia.

Popoludňajší program bol venovaný rozlišovaniu v modlitbe. Rozlišovanie cez modlitbu súhlasu predstavil Edward Groody, ktorý sa venuje aj téme budovania spoločenstva. Bol to čas venovaný tichu a modlitbe, ale aj praktickým ukážkam metódy Centering prayer.

Druhý deň zhromaždenia sa začal prácou v komisiách, ktoré pôsobia pri Konferencii vyšších rehoľných predstavených na Slovensku. Jednotlivé komisie predstavili svoju prácu.

Po tomto pracovnom bloku nasledovalo stretnutie s výkonným sekretárom KBS Ivanom Ružičkom, ktorý predstavil prípravu na jubilejný rok 2025 a prizval zasvätených na spoluprácu. O projekte Charis informoval Jozef Mihok. Zástupca Spoločenstva Ladislava Hanusa Marek Novák predstavil ich prácu a časopis Verbum.

Jesenné zhromaždenie KVRPS sa zakončilo svätou omšou, v závere ktorej sa predseda KVRPS poďakoval všetkým prítomným.

Zdroj:  TK KBSkvrps.sk Hermana Matláková, SMVS

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza