REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

16 októbra, 2007

Ružencový odpust

V dňoch 13.-14. októbra 2007 sa v kláštornom chráme redemptoristov v Michalovciach uskutočnila odpustová slávnosť organizovaná Arcibratstvom sv. ruženca so sídlom v Michalovciach. V sobotu

Pokračovať v čítaní »