REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

V dňoch 13.-14. októbra 2007 sa v kláštornom chráme redemptoristov v Michalovciach uskutočnila odpustová slávnosť organizovaná Arcibratstvom sv. ruženca so sídlom v Michalovciach. V sobotu sa v kázni prítomným pútnikom prihovoril o. Štefan Ištvanik, ktorý vedie Arcibratsvo. V nedeľu slúžil slávnostnú sv. liturgiu protosynkel košického apoštolského exarchátu o. Vladimír Tomko.

Všetkým pútnikom ďakujeme za účasť a spoločné modlitby.

redemptoristi

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza