REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

25 februára, 2009

Večerné kaplnky

Keď sa Alfonz v roku 1726 stal kňazom, náboženská situácia v Neapolskom kráľovstve nebola príliš potešujúca. Nedostatok kňazov však nehrozil – duchovenstva bolo, naopak, až

Pokračovať v čítaní »