REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

11 januára, 2010

Milí čitatelia! V novom roku 2010 Vám zo srdca prajem hojnosť Božieho požehnania a Panna Mária nech Vám vyprosí potrebné milosti, aby ste rástli vo viere nádeji

Pokračovať v čítaní »