REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Milí čitatelia!

V novom roku 2010 Vám zo srdca prajem hojnosť Božieho požehnania a Panna Mária nech Vám vyprosí potrebné milosti, aby ste rástli vo viere nádeji a láske a splnili Božiu vôľu.

Možno že viete že v dňoch od 18 do 25 januára je v Cirkvi u nás na Slovensku v Európe, na severnej pologuli tzv. Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. V Austrálii ten týždeň majú okolo sviatkov Zostúpenia Svätého Ducha. História tohto týždňa modlitieb za jednotu Kresťanov sa začala v roku 1908 a iniciátormi tejto aktivity na poli duchovného ekumenizmu boli anglikánski duchovní Spencer Jones a Paul James Wattson. Po čase táto aktivita upadla do zabudnutia a nanovo sa jej ujal v r. 1933 kňaz Lionskej diecézy o. Paul Couturier. Preto milí čitatelia obraciam sa na Vás všetkých aj na seba aby sme v tomto týždni (aj počas celého roka) zintenzívnili naše modlitby na úmysel Za jednotu kresťanov. Tak ako náš Učiteľ Pán Ježiš sa vo večeradle pri poslednej večeri modlil vo svojej Veľkňazskej modlitbe a prosil Nebeského Otca „No neprosím len za nich, ale za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa, aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás jedno, aby svet uveril, že si ma ty poslal.“ Jn 17,21. Milí čitatelia v prvom rade chcem povzbudiť seba aj Vás do modlitby  na úmysel aby napredoval ekumenicky dialóg medzi nami kresťanmi členmi rôznych cirkvi medzi ktorými neje plná jednota. Všetkých nás spája Sviatosť krstu, ale za obvyklých podmienok my katolíci nemôžeme pristupovať u nich k sviatosťam aj keď majú apoštolskú postupnosť napr. v pravoslávnej cirkvi, a oveľa viacej rozdielov  je medzi katolíckou cirkvou a  cirkevnými spoločenstvami kde chýba apoštolská postupnosť.

Milí čitatelia možno poznáte Latinské príslovie „Verba movent exempla trahunt“ „Slova povzbudzujú a príklady priťahujú“ nech takým príkladom na povzbudenie je pre nás (môj kamarát) svätý arcibiskup Jozafat Kuncevič. „Otče, aby všetci jedno boli“ to bola denná modlitba jeho duše. Už ako mních denne sa 300-krát modlil so sklonenou tvárou k zemi: „Pane Ježišu, daj zjednotenie Cirkvi!“

S dôverou sa obracajme v modlitbách na Nášho Nebeského Otca spolu s našou nebeskou Matkou – Presvätou Bohorodičkou Pannou Máriou prosme Ho o milosť obrátenia srdca pre všetkých nás kresťanov aj o dar plnej jednoty. Za vyhovenie mojej prosbe a pomoc v modlitbe za jednotu nás kresťanov (čo je moja srdcová záležitosť) Vám milí čitatelia vopred ďakujem.

o. Ján Jozef Oharčák C.Ss.R

PS: Milí čitatelia vrele Vám odporúčam prečítať encykliku svätého otca Jana Pavla II pod názvom UT UNUM SINT.

(príspevok je uverejnený bez akýchkoľvek zásahov a korekcií)

]]>

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
  • Myšlienky Sv. Alfonza Mária de Liguori