REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

1 augusta, 2010

Sviatok sv. Alfonza

Dnes, 1. augusta, redemptoristi na celom svete slávia sviatok sv. Alfonza Máriu de Liguori, zakladateľa Kongregácie najsvätejšieho vykupiteľa. Prosíme o modlitbu za členov kongregácie, za

Pokračovať v čítaní »