REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Sviatok sv. Alfonza

Dnes, 1. augusta, redemptoristi na celom svete slávia sviatok sv. Alfonza Máriu de Liguori, zakladateľa Kongregácie najsvätejšieho vykupiteľa.

Prosíme o modlitbu za členov kongregácie, za nové povolania a za apoštolské práce, zvlášť ľudové misie.

Tropár. 4. hlas

Svätý náš otec Alfonz, * najhorlivejší učiteľ Cirkvi * z Božej milosti si založil Kongregáciu Najsvätejšieho Vykupiteľa * sťa dom zbudovaný na skale. * Opusteným chudobným si rozdával svoj život spolu s evanjeliom. * Tvoje potomstvo bude mocné na zemi, * ako pokolenie spravodlivých bude požehnané. * Pros za nás Krista Vykupiteľa, * aby sme aj my v sile Ducha * hlásali evanjelium najopustenejším!

Kondák. 4. hlas

Svätý Alfonz, zakladateľ Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa, * biskup a učiteľ Cirkvi, * Pán ťa povolal ohlasovať evanjelium chudobným * a ty si prijal jeho pozvanie. * Zvestoval si chudobným pastierom Božie Slovo, * ktoré má moc spasiť naše duše.

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza