REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

13 apríla, 2011

PASCHA 2011

Liturgický program v Chráme Zoslania Svätého Ducha pri kláštore redemptoristov v Michalovciach Sviatosť zmierenia v chráme: počas týždňa počas ranných a večerných sv. liturgií v nedeľu 17.

Pokračovať v čítaní »