REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Liturgický program v Chráme Zoslania Svätého Ducha

pri kláštore redemptoristov v Michalovciach

Sviatosť zmierenia v chráme:

počas týždňa počas ranných a večerných sv. liturgií

v nedeľu 17. apríla 2011 dopoludnia počas bohoslužieb, popoludní od 15 hod. do 19 hod.

vo Veľkom týždni v pondelok, utorok a stredu počas ranných a večerných bohoslužieb

Svätý a veľký štvrtok (21. IV. 2011)

17.00 Veľká večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého

Strasti

Svätý a veľký piatok (22. IV. 2011)

Prísny pôst. Prikázaný sviatok.

08.00 Kráľovské hodinky

16.00 Veľká večiereň s uložením pláštenice

Svätá a veľká sobota (23. IV. 2011)

07.00 Jeruzalem­ská utiereň

17.00 Večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého

SVÄTÁ A VEĽKÁ NEDEĽA PASCHY (24. IV. 2010)

Prikázaný sviatok.

05.00 Utiereň vzkriesenia, požehnanie pokrmov

08.00 Sv. liturgia, požehnanie pokrmov

09.30 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská), požehnanie pokrmov

11.00 Sv. liturgia, požehnanie pokrmov

17.30 Veľká večiereň

18.00 Sv. liturgia

Svetlý Pondelok (25. IV. 2011)

Prikázaný sviatok

08.00 Sv. liturgia, myrovanie

09.30 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská), myrovanie

11.00 Sv. liturgia, myrovanie, sprievod okolo chrámu

16.30 Veľká večiereň

17.00 Moleben ku bl. mučeníkovi Dominikovi Metodovi Trčkovi s čítaním poďakovaní a prosieb

18.00 Sv. liturgia

Po sv. liturgii modlitba za uzdravenie na duši a tele s pomazaním posväteným olejom

Svetlý Utorok (26. IV. 2011)

08.00 Sv. liturgia

09.30 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)

18.00 Sv. liturgia

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza