REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

28 augusta, 2022

Pešia púť

Priatelia bl. Dominika Metoda, putovanie na sväté miesta, ktoré sú spojené so životom Ježiša Krista, Presvätej Bohorodičky alebo svätých sú starobylou kresťanskou tradíciou. Kresťanov od

Pokračovať v čítaní »