Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce.

Priatelia bl. Dominika Metoda,
putovanie na sväté miesta, ktoré sú spojené so životom Ježiša Krista, Presvätej Bohorodičky alebo svätých sú starobylou kresťanskou tradíciou. Kresťanov od putovania neodradili ani nebezpečenstvá, vzdialenosť, materiálne náklady, počasie či akékoľvek iné prekážky.
Keď sa uskutočnil prvý ročník pešej púte k relikviám bl. Dominika Metoda Trčku asi iba málokto veril, že z toho vznikne tradícia. Pôvodný plán bolo zorganizovať trojdňovú púť zo Stropkova do Michaloviec. Púť sa mala začínať v meste, kde bl. mučeník začal na východnom Slovensku pôsobiť medzi gréckokatolíkmi a kde aj ako predstavený a ľudový misionár viedol komunitu redemptoristov. Prvá zastávka mala byť v Rafajovciach, ktoré sú mariánskym pútnickým miestom, kde je hlavná odpustová slávnosť na sviatok Zostúpenia Svätého Ducha. Druhá zastávka mala byť v Nižnom Hrabovci, ktoré je rodiskom redemptoristu Jána Ivana Mastiliaka, ktorý bol prvým gréckokatolíckym redemptoristom a ktoré proces blahorečenia aktuálne stále prebieha. Napokon mali pútnici dôjsť do Michaloviec, do Baziliky Minor Zoslania Svätého Ducha pri Kláštore redemptoristov. Plány sa zmenili, ale napokon sa uskutočnila pešia púť z Nižného Hrabovca do Michaloviec. V tom istom čase však vyrazila aj druhá skupina pútnikov z Vojčíc. Tá prešla cez Trhovište a Pozdišovce, kde v detstve žil Michal Rusnák (Rusnačok), gréckokatolícky redemptorista a torontský biskup, a došla až do baziliky v Michalovciach.
Tradícia pešej púte pokračovala z Nižného Hrabovca aj v nasledujúcich rokoch. Zúčastnili sa jej stovky pútnikov, od Košíc až po najvzdialenejšie cípy východného Slovenska, mladší i tí skôr narodení, ba aj celé rodiny s deťmi.
Jubilejný 10. ročník pešej púte sa uskutočnil v sobotu 27. augusta 2022. Začal sa tradične sv. liturgiou v gréckokatolíckom farskom chráme v Nižnom Hrabovci. Liturgiu slávil redemptorista Daniel Atanáz Mandzák, ktorý sa modlil zvlášť za pútnikov a dobrodincov púte, vďaka ktorým sa každoročne darí púť dôstojne zorganizovať. Koncelebrovali Miloš Baran, Ján Lemeš, Rado Šimko a redemptorista Miro Bujdoš. K pútnikom sa ešte cestou pripojili Juraj Štefanik a redemptoristi Ondrej Pacák a Ján Jozef Oharčák. Dôležitou súčasťou púte boli aj rehoľné sestry, služobnice Augustína a Natália a baziliánka Jana. A samozrejme všetci pútnici.
Témou tohtoročnej pešej púte bolo „Ukáž nám cestu“. Náš život smeruje do Božieho kráľovstva, smrťou končí iba pozemské putovanie, preto tomu boli podriadené aj jednotlivé katechézy, ktoré viedol otec Atanáz.
Pútnici sa zastavili v gréckokatolíckych chrámoch v Poši, Nižnom Hrušove, Vybuchanci, Lesnom, Suchom a Topoľanoch. Všade boli milo prijatí, tak miestnym duchovným, ako aj veriacimi. Okrem katechéz bolo pri jednotlivých chrámoch pripravené aj občerstvenie pre pútnikov, čo nie je samozrejmosť. V Lesnom sa pútnikom prihovoril aj pán Martin Molnár, historik Zemplínskeho múzea v Michalovciach, ktorý im priblížil dejiny chrámu a vzácnych fresiek. V Topoľanoch sa na pozvanie miestneho kňaza prítomným prihovoril Milan Chautur, emeritný košický biskup.
Tento rok chýbali procesné zástavy. Každý rok sme si ich požičiavali z farnosti Stankovce, za čo úprimne ďakujeme. Tentokrát sme sa rozhodli inak, urobili sme zbierku, aby sme nasledujúci rok už mohli používať vlastné zástavy. Ďakujeme za vyzbieraných takmer 140 eur, ktoré budú použité na spomínaný účel.
Cesta k bazilike v Michalovciach nebola úplne jednoduchá, pretože každého preverilo pálivé slnko a rozohriaty asfalt. Okolo 17.30 hodiny pútnici dorazili k bazilike, ktorú spievajúc trikrát obišli. Pred bazilikou ich privítal Jozef Kišák, ľudový misionár a člen miestnej komunity redemptoristov. Následne za spevu piesne „Hospodi pomiluj, Hospodi prosti“ vstúpili pútnici do baziliky a krátko sa pomodlili pred relikviami bl. mučeníka Dominika Metoda Trčku. Týmto sa skončil jubilejný 10. ročník pešej púte. Väčšina pútnikov využila príležitosť a zúčastnila sa aj na programe odpustovej slávnosti, teda archijerejskej sv. liturgii a modlitieb za uzdravenie s pomazaním olejom bl. mučeníka.
Pútnikom ako spomienky zostanú nielen fotografie, zvlášť už tradičná spoločná fotografia v Topoľanoch, ale hlavne rozhovory a stretnutia, ktoré sa počas pešej púte uskutočnili. Táto akcia nie je športovým podujatím, pochodom, prechodom, prechádzkou či túrou. Je duchovnou akciou, príležitosťou stíšiť sa, pomodliť, azda sa aj trocha popasovať so samým sebou. Verím preto, že aj tento ročník pešej púte priniesol duchovné ovocie v životoch jednotlivých pútnikov, ale aj tých, ktorí sa zaslúžili o to, že aj tento jubilejný ročník bol vydarený a prebehol dôstojným spôsobom.
Už teraz Vás pozývam na jubilejný 11. ročník pešej púte.
 
Autor: o. Atanáz Daniel Madzák CSsR
Viac: Facebook
 

Zdieľanie článku

Facebook
WhatsApp
Twitter
Email